Del på facebook Del på twitter Del med en venn print

Kunngjøringer

19.01.2019 08:05

Fra 2.februar til og med 6.april avsettes 20% av alle Jackpot fra internasjonale V75 omganger til Multijackpot søndag 21.april (1.påskedag). Fra 13.april og under hele Påskebonanzaen vil eventuelle Jackpot i internasjonale V75 omganger i sin helhet overføres til Multijackpot søndag 21.april.

Slik fungerer bygging av Multijackpot:

 1. I perioden 2.februar til og med 6.april går 20 prosent av alle genererte Jackpot i Internasjonale V75 omganger til sjuerpotten i V75 21.april. Resten av jackpotbeløpet håndteres etter vanlige rutiner.

Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Eskilstuna søndag 3.mars, Momarken lørdag 23.mars og Boden søndag 31.mars.

 1. Ved eventuell Jackpot i Internasjonal V75 i perioden 13.april til 20.april går hele beløpet til sjuerpotten i V75 søndag 21.april.

Norsk Rikstoto tilbyr spill til følgende omganger: Gävle torsdag 18.april, Färjestad fredag 19.april og Klosterskogen lørdag 20.april.

V75 Klosterskogen 20.04.2019 
Dette arrangementet har internasjonal deltagelse i spillet, med ATG som teknisk arrangør. Gevinstandelen i V75 vil være 65 prosent. For tvilling vil gevinstandelen være 80 prosent. Minimums utbetalingsgrense i V75 vil være kr 15. For spillene V75, V5 og V4 vil svenske systembegrensninger være gjeldende denne dagen.


V75 Bonus

I spillereglementets punkt 19.10 er det nå, per 29.11.2018, produktegenskapene i alternativ B som gjelder for V75 Bonus.

B: Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere overføres premiepotten til premiegruppe for seks rette. Dersom heller ingen har seks avdelinger rette overføres premiepotten for syv og seks rette til premiegruppen for fem rette. Dersom heller ingen har fem avdelinger rette vil hele premiepotten bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonusomgang som Jackpot.

28.november er siste onsdag med V76. 
Gevinstandelen settes til 65% slik at det ikke lenger overføres midler til Bonuspotten i V76 (5% av omsetningen avsettes ikke til bonuspott).

Multijackpot
Fra lørdag 15/9 har 80% av alle Jackpot fra internasjonale V75 omganger (Svensk V75 + Internasjonal V75 med norsk deltakelse) blitt avsatt til multijackpot på Eskilstuna lørdag 10.november. Resterende 20% har blitt avsatt til multijackpot mandag 31.desember (nyttårsaften). Svenske ATG har nå stanset avsetningene til multijackpot og går over til normal jackpotrullering. 

Aktuelt jackpotbeløp lørdag 10.november: SEK 76 360 981
Aktuelt jackpotbeløp lørdag 31.desember: SEK 19 090 240

Endringer i "Avtale om registrert spill"
Det er med virkning fra 22/11-18 lagt inn et tillegg under pkt. 10 "Ansvarsbegrensning" - nest siste avsnitt, vedrørende feilinformasjon i sms og/eller e-poster som inneholder gevinstvarsler.
Se ny "Avtale om registrert spill"
Endringer i "Avtale om registrert spill"
Det er med virkning fra 22/11-18 lagt inn et tillegg under pkt. 10 "Ansvarsbegrensning" - nest siste avsnitt, vedrørende feilinformasjon i sms og/eller e-poster som inneholder gevinstvarsler.
Se ny "Avtale om registrert spill"

Det er med virkning fra 18/1-19 lagt inn et nytt vilkår knyttet til pkt. 2 "Spillekonto", siste setning, som omtaler spillerens plikt til oppgi saldo på spillekonto ved levering av Selvangivelse.


Innskudd mobil

Ved innføring av autentisering med BankID/3D-Secure på innskudd og direkte kjøp av spill også på mobil er det ikke lenger noen regelforskjeller på bruk av Visa- MasterCard mellom web og mobil.

V75 med én krones rekkepris
I de svenske V75 omgangene hvor V75 blir betegnet av ATG som «Grand Slam 75» er minste tillatte rekkepris kr 1.Spill levert gjennom Norsk Rikstoto deltar ikke i garantisummen ATG tilbyr for alenebong med 7 rette.


V7
Det er fra 15.09.2014 ikke mulig å kun delta i premiepotten for 7 rette i V75, V75 Bonus og V76 (V7).


Jokerpott V75

 • Beløp til utbetaling som Jokerpott er kr. 10 000 000.
 • Jokerpott utbetales til en alenebong med 7 rette som er levert gjennom Norsk Rikstoto. 
 • Jokerpotten er kun i spill i V75 omganger arrangert på norsk bane.
 • Er gevinster under minimums utbetalingsgrenser i V75 overføres disse til Jokerpottfondet. Se Minimums utbetalingsgrenser.
 • Jokerpotten er ikke i spill i V75 Bonus-omganger.

Jackpotrullering V75
En jackpot generert i V75 inn mot en omgang som allerede er fastsatt med dobbel 7’er pott vil bli senerelagt til neste ordinære V75 omgang uten dobbel 7’er pott.


Bongavgift

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V75, V75 Bonus, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. For spill opp til og med 50 kroner er bongavgiften 1 krone. Deretter tilkommer 1 krone per 50 kroner man spiller for, maksimalt 5 kroner.

Avgiftsstrukturen er som følger: 

 • 0-50 kr Bongavgift kr 1
 • 51-100 kr Bongavgift kr 2
 • 101-150 kr Bongavgift kr 3
 • 151-200 kr Bongavgift kr 4
 • 200+ Bongavgift kr 5

For "Andelslag" (solgt via kommisjonær og på bane) gjelder bongavgift per andel som vist i "Avgiftsstruktur".

Systemspill levert elektronisk blir ilagt bongavgift som vist i "Avgiftsstruktur". Avgiften beregnes ut i fra systemets totalpris.

Spill kjøpt via "På lag" blir ilagt en fast bongavgift på kr 2 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel.

Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.


Serviceavgift

Spill kjøpt via "Eksperten" blir ilagt en serviceavgift på kr 5 per andel. Denne er inkludert i oppgitt pris per andel. Det tilkommer ikke bongavgift.

Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.

 

Minimums utbetalingsgrenser

Minimums utbetalingsgrenser for V75, V75 Bonus, V76, V65 og V64:

 • V75: 10 kr
 • V75 Bonus: 5 kr
 • V76: 20 kr
 • V65: 20 kr
 • V64: 7 kr
 • V75 med ATG som teknisk arrangør: 15 kr

Kontant gevinstutbetaling

Maksimal kontant utbetaling av gevinster er kr 15 000. Overskytende beløp blir overført konto.

 

Årsoppgave

Årets skattekvitteringer, (for gevinster til sammen over 100 000 kroner), er klar og kan sendes ut ved forespørsel. Bruk gjerne kontaktskjemaet.

 

Avvikende gevinstandeler

Ved ATG som teknisk arrangør og felles internasjonal pool er det følgende gevinstandeler: 

 • V75 65%
 • Duo 80%
 • Tvilling 80%

Systembegrensninger

ATG har fra 11.10.2013 innført begrensninger for antall kuponger hver kunde kan levere til hvert enkelt V-spill i svenske arrangement. Les mer om begrensningene som gjelder ved spill til svenske arrangement for spillformene V75, V65, V64, V5 og V4:Kvartalsrapporter


Kvartalsrapport 3. kvartal 2018
2018 har vært et utfordrende år for Norsk Rikstoto – med en foreløpig omsetningsnedgang på drøyt 200 millioner kroner kontra 2017 etter årets ni første måneder. Likevel leverer stiftelsen et plussresultat. Å forbedre kundeopplevelsene og å gjøre produktene mer attraktive blir svært viktig fremover.
Les rapporten her (PDF)


Kvartalsrapport 2. kvartal 2018
Norsk Rikstoto fikk fornyet konsesjon gjeldende fra 1/1-17 til 31/12-21. Konsesjonen har tatt opp i seg vesentlige føringer for norsk spillpolitikk som registrert spill, spillebegrensninger, arbeid mot resultatmanipulasjon og hvitvasking. Alt spill (utenom spill på bane) skal nå være registrert.
Les rapporten her (PDF)


Kvartalsrapport 1. kvartal 2018
Norsk Rikstoto ønsker å holde våre oppdragsgivere, formålsmottagere og omverden for øvrig orientert om virksomheten i Stiftelsen. Vi lever i en verden hvor endringene er større og forekommer raskere enn noen gang tidligere. Det er derfor vårt håp om at denne informasjonen er med på blant annet å skape forståelse og oppslutning om de valg vi tar i Norsk Rikstoto, for å sikre en optimalisering og langsiktig finansiering av hestesporten, hesteholdet og hesteavlen i Norge. 
Les rapporten her (PDF)


Kvartalsrapport 3. kvartal 2017

En solid september avsluttet et kvartal som ble det beste for Norsk Rikstoto noen gang. Kvartalets siste måned, september inneholdt hele 5 lørdager, dette har ikke skjedd siden 2012, hvilket er medvirkende til de gode tallene. I tillegg ble Unionstravet, som i fjor ble avholdt i oktober, i år flyttet tilbake til september, noe som også påvirker omsetningen i positiv retning.
Les rapporten her (PDF)


Kvartalsrapport 2. kvartal 2017
Norsk Rikstotos resultat for 1. halvår viser et overskudd på 8,8 millioner kroner etter et sterkt 2. kvartal og den nest beste juni-omsetningen i stiftelsens 35-årige historie.

Totalt ble det solgt trav og galopp spill for 1 896 millioner kroner årets første seks måneder. Det er blant de høyeste nivåer i stiftelsens historie.  
Les rapporten her (PDF)

 Kvartalsrapport 1. kvartal 2017
- Vi er godt fornøyd med første kvartal 2017 og følger de planene som er lagt, men vi har tre meget krevende kvartaler foran oss, sier Norsk Rikstotos administrerende direktør Harald Dørum om årets tre første måneder.
Les rapporten her (PDF)

 

Neste mulige spill:

V75
V65
V64
V5A
V4

Norsk Rikstoto informerer


KUNNGJØRINGER
Kvartalsrapport Q3 2018 er nå lagt ut

Les mer

Søk i nettstedet

Søk etter hest, kusk eller rytter

Her søker du i databasene med resultater, stamtavler osv.